content_001_sweDD
UNFPA-logo
CSR-logo

STEM (наука, технології, інжиніринг і математика) урок поєднує всі релевантні до STEM шкільні предмети, а саме: фізика, математика, технології, природознавство, інформатика, географія, біологія, алгебра і геометрія, астрономія – задля навчання учнів та учениць навичкам 21 століття (вміння вирішувати проблеми, знаходити докази, працювати у співпраці, мислити критично).

Гендерна чутливість – здатність виявляти, помічати, усвідомлювати і реагувати на стереотипи і прояви дискримінації, діяти відповідно до принципів гендерної рівності на уроці.

ПРО КРАЩИЙ ГЕНДЕРНОЧУТЛИВИЙ STEM-УРОК

ІННОВАЦІЇ В STEM-ОСВІТІ

Всеукраїнський Конкурс “Кращий гендерночутливий STEM-урок” – це інноваційний підхід до впровадження нових методів викладання STEM-уроків. Мета конкурсу – популяризувати ідеї STEM-освіти через розробку інтегрованих уроків/заходів та заохочення вчительської спільноти застосовувати STEM-технології під час освітнього процесу.

Вперше Конкурс проводився у 2018 році. Вчителі та вчительки з різних регіонів України запропонували розробку 329 індивідуальних та командних уроків. До фіналу було обрано 40 найкращих ініціатив, націлених на гендерночутливий підхід до викладання, застосування креативних та трендових методів у навчанні.

Організатори конкурсу: CSR Ukraine, експертна організація Центр «Розвиток КСВ» (ініціатива Дівчата STEM) та Фонд ООН у галузі народонаселення за фінансової підтримки Швеції та за сприяння Офісу Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Партнери: Громадська спілка «СТЕМ-КОАЛІЦІЯ» та ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

ПОЛОЖЕННЯ КОНКУРСУ

Важливість змін у системі освіти з кожним роком тільки збільшується. Попит на професіоналів/-ок у сфері науки, технологій, інженерії та математики (STEM) щораз зростає, адже в цих галузях усе ще спостерігається дефіцит робочої сили. Зокрема, 70% найпопулярніших робочих місць у майбутньому потребуватимуть STEM-освіти, а 30% компаній у сфері біотехнологій повідомляють про брак кваліфікованих працівників та працівниць у галузях STEM.

Частка жінок у STEM не велика, а тенденцію зменшення представленості жінок щодо чоловіків можна спостерігати, починаючи зі шкільних років, унаслідок низки суспільних стереотипів та бар’єрів у системі освіти й на ринку праці.

Одним із провідних факторів підвищення конкурентоздатності держави на світовому ринку є саме освіта як:

 • соціальний чинник, що забезпечує підготовку й адаптацію людини у професійній сфері, зокрема до професій майбутнього, та в повсякденному житті;
 • економічний чинник, що виявляється у збільшенні економічної віддачі висококваліфікованої праці;
 • інноваційний чинник, що дає змогу нарощувати науковий, інтелектуальний потенціал країни й підвищувати її рівень у різних сферах життя.

З огляду на сучасні виклики підготовки майбутнього покоління, актуальність розвитку напрямів STEM-освіти виникла ідея створити онлайн-базу гендерночутливих STEM-уроків, які мотивували б підлітків, зокрема дівчат, до вивчення STEM-предметів.

З метою створення бази даних таких розробок готових онлайн-уроків та онлайн-заходів для користування вчительською спільнотою й популяризації основних ідей STEM-освіти проводиться конкурс «Кращий гендерночутливий STEM-урок».

1.1. Ці умови (далі — Умови) визначають порядок організації та проведення національного конкурсу «Кращий гендерночутливий STEM-урок» (далі — Конкурс).

1.2. Конкурс проводитить громадська організація Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» (ініціатива Дівчата STEM) та Фонд ООН у галузі народонаселення у рамках проєкту «Трамплін до рівності» за фінансової підтримки уряду Швеції, а також за підтримки ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

1.3. Мета Конкурсу – популяризація STEM-освіти та підтримка ініціативних і талановитих вчителів та вчительок, які викладають предмети STEM-напрямів й підтримують гендерну рівність, а також розвиток їхнього творчого потенціалу та заохочення до застосовування STEM-технологій, особливо для заохочення дівчат-підлітків вивчати природничі й технічні науки.

1.4. Досягнення мети Конкурсу здійснюється через реалізацію таких завдань:

 • виявлення та підтримка талановитих педагогічних працівників/ць закладів освіти, які підтримують гендерну рівність;
 • поширення найкращого досвіду роботи щодо створення системи розвитку гендерночутливого STEM-навчання в закладах освіти;
 • створення інформаційної бази STEM-уроків онлайн;
 • розроблення рішення, яке б сприяло залученню дівчат до вивчення природничих й технічних наук та розкриттю їхнього потенціалу.

1.5. Предметом розгляду на Конкурсі є творчі роботи — розробки/кейси STEM-уроків/занять (далі — Конкурсні роботи).

1.6. Конкурс проводиться на добровільних засадах, є відкритим і безкоштовним для педагогічних працівників/ць закладів освіти України державних форм власності.

2.1. Конкурс проводиться на території України серед вчителів та вчительок закладів освіти державної та муніципальної форми власності: загальної середньої, позашкільної, спеціалізованої, професійної (професійно-технічної) (далі — Учасники/ці), окрім приватної форми власності.

2.2. Для участі в Конкурсі Учасники/ці подає/ють індивідуальну заявку або групову (не більш як 3 особи в групі).

2.3. Вимоги до Конкурсних робіт:

2.3.1. Конкурсна робота містить: методичну розробку STEM-уроку/заняття із використанням інформаційно-комунікаційних технологій (наприклад, мобільні та веб застосунки, онлайн ігри тощо), допоміжні матеріали, медіафайли, онлайн-презентацію.

2.3.2. У методичній розробці онлайн-уроку/заняття треба зазначити:

 • цільову аудиторію (вікову категорію)
 • предмети, де можна використати матеріал та, наприклад, розділ програми предмету тощо;
 • тему;
 • мету;
 • які інформаційно-комунікаційні технології застосовуються;
 • обладнання, яке використовується;
 • деталізовану розробку/сценарій;
 • додаткові медіафайли.

2.3.3. Вимоги до оформлення Конкурсної роботи Учасника/ці подано в Додатку 1 та реєстраційній формі.

2.3.4. Один/на Учасник/ця або команда подають одну заявку, яка може охоплювати одне розроблене заняття.

2.4. STEM-урок/заняття — це інтегрований урок, який включає дослідницьку, інженерно-технічну діяльність, застосування інформаційно-комунікаційних технологій, виконання дослідницьких проєктів тощо.

Особливості STEM-занять:

 • навчання через інтегровані міждисциплінарні підходи (Несамостійні предмети, тобто поєднання заняття з іншими предметами. Наприклад, фізика та математика, біологія та хімія та інформатика тощо);
 • практичне застосування науково-технічних знань;
 • стимулювання творчості та ініціативи від учнівської спільноти;
 • активна комунікація та групова робота.
 • Перший етап (30.06–31.10.2021) інформаційний — інформування потенційних Учасників/ць про проведення Конкурсу, приймання заявок і подання робіт для участі в Конкурсі. 

До початку прийому конкурсних заявок  проведено два тренінги для вчительської  спільноти для підготовки до участі у Конкурсі та отримання попередньої інформації та інструментів для створення гендерночутливих та креативних STEM-уроків.

Тренінг “Як підготувати та провести гендерночутливий STEM урок”: https://youtu.be/tbncUccglio

Тренінг “Інструменти креативного мислення для створення гендерночутливого STEM-уроку”: https://www.facebook.com/600586690121416/videos/2021193558043655

01 жовтня 2021 року – інформаційна сесія про Конкурс та оголошення початку прийому конкурсних робіт

 • Другий етап (01.11–14.11.2021) відбірковий — оцінка та відбір найкращих робіт для участі у третьому етапі Конкурсу.

Після оцінювання конкурсних робіт буде визначено 30 фіналістів/-ок, які отримають дипломи Учасників/-ць Конкурсу “Кращий гендерночутливий STEM-урок” та візьмуть участь у фінальному заході Конкурсу для визначення Переможців/-ниць.

 • Третій етап (15 – 30.11.2021) підготовчий до фіналу — майстер-клас для фіналістів/ок та підготовка до фінального заходу.

Листопад 2021 – майстер-клас зі створення презентацій для фіналістів/ок Конкурсу. 

Під час майстер-класу фіналісти/ки Конкурсу дізнаються, як створювати ефективні та візуально легкі для сприйняття презентації, котрі будуть передавати основну інформацію.

 • Четвертий етап (грудень 2021) —  фінальний захід, публічний онлайн-захист найкращих робіт через онлайн-платформу ZOOM та з прямою трансляцією на YouTube, оцінювання журі та нагородження Переможців/ниць Конкурсу.
 • П’ятий етап (грудень 2021) — представлення конкурсних робіт Переможців/-ниць на  онлайн-платформі https://stem-lesson.info/ для користування вчительською спільнотою й популяризації основних ідей STEM-освіти. 

3.2. Організаційний комітет — постійно діючий орган, який:

 • координує роботу і проведення всіх заходів Конкурсу;
 • розробляє і затверджує Положення Конкурсу та програму проведення відповідних заходів;
 • формує склад журі;
 • організовує реєстрацію і надає консультації Учасникам/цям;
 • готує інструктивно-методичні матеріали для супроводу етапів Конкурсу;
 • визначає порядок відзначення і заохочення Учасників/ць та Переможців/ниць Конкурсу;
 • організовує і проводить заходи (інформаційні вебінари, круглі столи, підсумкові конференції, зустрічі зі ЗМІ тощо);
 • виконує інші функції відповідно до умов і потреб проведення Конкурсу.

3.3. Журі Конкурсу.

3.3.1. Члени та членкині журі оцінюють Конкурсні роботи Учасників/ць Конкурсу другого та четвертого етапів згідно з критеріями оцінювання.

3.3.2. Члени та членкині журі за сумою балів визначають Переможців/ниць Конкурсу.

3.4. Для участі в Конкурсі Учасникові/ці потрібно з 01 жовтня до 31 жовтня 2021 року заповнити заявку на сайті https://stem-lesson.info/. Заявка містить реєстраційні дані та розроблену методологію онлайн-уроку* (цільова аудиторія (вікову категорію); предмети, де можна використати матеріал та, наприклад, розділ програми предмету тощо; тема; мета; які інформаційно-комунікаційні технології застосовуються; обладнання, яке використовується; деталізована розробка/сценарій; додаткові медіафайли та можливі  й інші додатки).

* Методологія уроку — текст обсягом до 10 друкованих аркушів формату А4 з одного боку, шрифт № 12, інтервал — 1,5, усі поля по 2 см (шрифт — Times New Roman).

4.1. Журі оцінює Конкурсну роботу за критеріями:

 • актуальність обраної теми;
 • гендерна чутливість;
 • відповідність змісту роботи обраній темі;
 • творчий підхід, оригінальність і креативність роботи;
 • послідовність, логічність думок;
 • доступність використаних матеріалів, обладнання, простота використання іншими педагогами;
 • застосування інформаційно-комунікаційних технологій;
 • відповідність підходів до STEM-навчання;
 • компетенції, розвитку яких сприяє урок/заняття;
 • сприяння подоланню стереотипів щодо професій науково-технічних напрямів.

4.2. Критерій гендерної чутливості включає наступні компоненти:

 • Опис уроку повинен передбачати акцент на рівному залученні дівчат і хлопців до різних його компонентів, зокрема тих, що пов`язані із практичною експериментальною діяльністю (типова для школи ситуація, коли хлопець проводить дослід, а дівчина пише протокол, має відійти у минуле).
 • Згадування відомих STEM-особистостей, які займалися наукою, винахідництвом, іншою практикою – паритетно жінок і чоловіків.

При труднощах, які виникнуть у пошуку відомих постатей з минулого, можна прямо на уроці окремо зазначити, що через об`єктивні чинники історично жінки мали куди більш скромний доступ до наук та інших публічних сфер суспільства, аніж чоловіки, натомість в останні десятиліття ситуація різко змінилася.

 • Використання будь-яких статистичних даних або даних досліджень, що наочно ілюструватимуть вклад і чоловіків, і жінок (не когось персонально, а у цілому) у певну STEM-діяльність.
 • Опис уроку може бути супроводжений відповідними світлинами та іншими ілюстраціями, що відображують рівне залучення хлопців і дівчат до практичної експериментальної діяльності. Фото не мають бути постановочними.
 • В описі уроків повинна використовуватися гендерночутлива мова в одному або декількох наведених нижче варіантів:
 • поруч маскулінитиви та фемінітиви (наприклад, учитель / учителька, учениці / учні, дослідники / дослідниці тощо);
 • збірні змінники (наприклад, вчительство, учнівство тощо);
 • описові конструкції (наприклад, дослідницьке коло, учнівська спільнота та інші).

Варто уникати:

а) будь-якого поділу на хлопців і дівчат (наприклад, на команди, що змагаються одна з одною);

б) висловлювань, що надають зайвий фокус уваги на дівчатах і наче приховано згадують стереотипи щодо них, на кшталт: «Дівчата (жінки) теж можуть…», «Дівчатка мене сьогодні приємно здивували…», «Будь хто, і навіть дівчата, здатні на…» тощо.

4.3. Роботи, які не відповідають вимогам Конкурсу, журі не розглядає/оцінює. А саме:

 • заявка не оформлена належним чином;
 • конкурсна робота не відповідає умовам;
 • заявка подана після закінчення терміну подання;
 • конкурсна робота містить ознаки соціальної та гендерної дискримінації, ненормативну лексику, матеріали, що порушують законодавство України;
 • робота не є оригінальною, вже подавалася на цей або інші Конкурси, містить плагіат.

4.4. Переможців/ниць оберуть члени та членкині журі, яке складатиметься з представників та предстаниць:

 • Фонду ООН у галузі народонаселення;
 • Міністерства освіти та науки України;
 • Центру «Розвиток КСВ»;
 • STEM Коаліції в Україні;
 • Інституту модернізації змісту освіти;
 • Інших партнерів Конкурсу.

4.5. Оцінка складається із суми балів, виставлених за відповідність роботи кожному з критеріїв (0 — не відповідає, 5 — повністю відповідає).

4.6. Журі залишає за собою право відзначати окремих Учасників/ць у спеціальних номінаціях, не передбачених цими Умовами.

4.7. Захист найкращих робіт, що будуть обрані журі на другому етапі, відбудеться на фінальному онлайн-заході, дата та час якого будуть повідомлені додатково. Під захистом розуміється презентація Конкурсних робіт Учасниками/цями.

5.1. Переможці/ниці другого етапу Конкурсу отримують дипломи Учасників/ць конкурсу «Кращий гендерночутливий STEM-урок».

5.2. П’ять (5) Переможців/ниць Конкурсу отримують грошові призи в сумі не менше 5500 грн (п’ять тисяч п’ятсот гривень) кожен/на. Переможці/ниці визначаються найбільшою кількістю балів, незалежно від вікової категорії, для якої розроблено уроки. Податки з призового фонду сплачує Організаційний комітет. Сума призу постійна і не змінюється в разі перемоги Учасників/ць — групи з декількох осіб.

5.3. Організатори можуть вручати додаткові призи.

5.4. Переможці/ниці та Учасники/ці здобувають право на отримання призу або диплома Учасника/ці лише за умови участі в офіційній онлайн-конференції фінального заходу.

5.5. Авторські права на конкурсну роботу передаються Організаторам для використання у некомерційних (освітніх) цілях. Організатори зобов’язуються вказувати авторство конкурсної роботи. Поширюючи урок, автор/ка також зобов’язується вказувати, що урок було підготовлено для «Конкурсу на кращий гендерночутливий STEM-урок ».
У разі пред’явлення до Переможця/ниці Конкурсу претензій і/або суперечок щодо порушення авторських прав третіх осіб Учасник/ця зобов’язаний самостійно, власними силами і за власний рахунок урегулювати такі претензії і/або суперечки. Якщо претензії пред’явлені до уроку/заняття Переможця/ниці, то перемога автоматично анулюється, й у разі сплати коштів, кошти мають бути повернуті Організаторам. У такому випадку переможцем автоматично стає урок/заняття, яке за оцінкою журі посіло наступне місце, за місцями, яке обійняли Переможці.

5.6. Переможці/ниці та представники/ці Переможців/ниць, а також Учасники/ці фінального заходу погоджуються на фотографування, фільмування та надання інтерв’ю медіа в межах висвітлення Конкурсу і дають свою згоду на безоплатне використання фотографій, відеозаписів та інтерв’ю під час розповсюдження інформації про зазначений вище Конкурс в Україні й за кордоном.

6.1. Організатор є власником персональних даних всіх Учасників/ць, зібраних у межах Програми.

6.2. Кожен/на Учасник/ця Програми своєю участю в Програмі підтверджує, що надає свою згоду Організатору на збір, оброблення, розповсюдження і/або передавання, зокрема за межі України, власних персональних даних, зазначених у цих Правилах, на умовах, передбачених Законом України «Про захист персональних даних». Усі дані, надані Учасниками/цями, будуть оброблятися виключно з метою реалізації Програми та виконання вимог законодавства України, зокрема податкового. Учасники/ці мають право на доступ до своїх персональних даних, внесення змін до персональних даних та їх видалення шляхом надсилання відповідної письмової вимоги Організаційному комітету за адресою, вказаною в п. Контакти.

6.3. Персональні дані Учасників/ць зберігаються до моменту надсилання письмової вимоги Учасників/ць щодо їх видалення.

6.4. У разі надходження від Учасника/ці письмової вимоги щодо видалення персональних даних чи відкликання згоди на збір та оброблення персональних даних такий/ка Учасник/ця не допускається до подальшої участі у Програмі і/або до отримання гранту.

6.5. Оброблення персональних даних охоплює збір персональних даних під час подання Учасниками/цями заяви на сайті https://stem-lesson.info/ та передбачає здійснення таких дій: збирання, зберігання, оброблення, фільтрування, уточнення і видалення. Організаторський комітет забезпечує захист персональних даних, наданих кожним Учасником/цею, від незаконного оброблення та незаконного доступу відповідно до чинного законодавства України. Організаторський комітет має право передавати персональні дані Учасників/ць третім особам з метою виконання умов цих правил і з метою організації та здійснення діяльності, пов’язаної з Програмою. Учасники/ці погоджуються з тим, що Організаторський комітет не зобов’язаний повідомляти Учасників/ць про таких третіх осіб, зокрема за межами території України, з дотриманням норм чинного законодавства.

7.1. Проведення Конкурсу стало можливим завдяки фінансовій підтримці уряду Швеції у рамках проєкту “Трамплін до рівності”.

7.2. Фінансові витрати на нагородження Переможців/ниць здійснюються на кошти, надані урядом Швеції у рамках проєкту “Трамплін до рівності”, а також на інші кошти, не заборонені законодавством.

stem@csr-ukraine.org, (044) 292 02 48

02094, проспект Гагаріна, 23, оф. 802

http://csr-ukraine.org
https://divchata-stem.org

Олег Марущенко, гендерний експерт

Гендерна чутливість учителя/-ки – це здатність вчителя/льки розпізнавати гендерні стереотипи та діяти у відповідь так, щоб знівелювати їхній вплив на дітей. Урок, що подається на конкурс “Кращий гендерночутливий онлайн STEM-урок”, якраз і має бути такою відповіддю.

Вплив гендерних стереотипів є очевидним: елементарний статистичний підрахунок вказує на те, що у STEM-спеціальностях у вишах дівчат значно менше, аніж хлопців, а у STEM-професіях жінок значно менше, аніж чоловіків.

Але ж і хлопці, і дівчата разом вивчають відповідні предметні профілі в школі! Отже, тут активно діють саме стереотипи.

Стереотипи, що блокують зацікавленість дівчаток і дівчат у STEM-траєкторіях існують як на рівні суспільства у цілому, на рівні родини, так і на рівні школи – у підручниках, у виховних заходах, у тому, що і як говорить вчитель/-ка у класі.

Але для особи, яка подає STEM-урок на конкурс, не має значення джерело стереотипу: сам урок має бути прямо чи опосередковано спрямований на те, щоб подолати ці стереотипи в свідомості дітей (не тільки у свідомості дівчат, але й у свідомості хлопців, наприклад, щодо того, чим мають займатися жінки, зокрема професійно).

Дуже бажано, аби цей гендерний компонент не був штучно відділений від ходу уроку, його логіки. Він не має бути поданий на самому його кінці як символічний жест про те, що до теми уроку він начебто не має прямого відношення.

Що може бути використано у контенті гендерночутливого STEM-уроку:

 1. Опис уроку повинен передбачати акцент на рівному залученні дівчат і хлопців до різних його компонентів, зокрема тих, що пов`язані із практичною експериментальною діяльністю (типова для школи ситуація, коли хлопець проводить дослід, а дівчина пише протокол, має відійти у минуле).
 2. Згадування відомих STEM-особистостей, які займалися наукою, винахідництвом, іншою практикою – паритетно жінок і чоловіків.

При труднощах, які виникнуть у пошуку відомих постатей з минулого, можна прямо на уроці окремо зазначити, що через об`єктивні чинники історично жінки мали куди більш скромний доступ до наук та інших публічних сфер суспільства, аніж чоловіки, натомість в останні десятиліття ситуація різко змінилася.

 1. Використання будь-яких статистичних даних або даних досліджень, що наочно ілюструватимуть вклад і чоловіків, і жінок (не когось персонально, а у цілому) у певну STEM-діяльність.
 2. Опис уроку може бути супроводжений відповідними світлинами та іншими ілюстраціями, що відображують рівне залучення хлопців і дівчат до практичної експериментальної діяльності. Фото не мають бути постановочними.
 3. В описі уроків повинна використовуватися гендерночутлива мова в одному або декількох наведених нижче варіантів:
 • поруч маскулінитиви та фемінітиви (наприклад, учитель / учителька, учениці / учні, дослідники / дослідниці тощо);
 • збірні змінники (наприклад, вчительство, учнівство тощо);
 • описові конструкції (наприклад, дослідницьке коло, учнівська спільнота та інші).

Варто уникати:

а) будь-якого поділу на хлопців і дівчат (наприклад, на команди, що змагаються одна з одною);

б) висловлювань, що надають зайвий фокус уваги на дівчатах і наче приховано згадують стереотипи щодо них, на кшталт: «Дівчата (жінки) теж можуть…», «Дівчатка мене сьогодні приємно здивували…», «Будь хто, і навіть дівчата, здатні на…» тощо.

АНКЕТА 2021
Прийом конкурсних робіт завершено

Oops! We could not locate your form.

ПАРТНЕРИ

IMZO-logo
STEM-logo
Cheap Jerseys Wholesale