content_001_sweDD
UNFPA-logo
CSR-logo

STEM (наука, технології, інжиніринг і математика) урок поєднує всі релевантні до STEM шкільні предмети, а саме: фізика, математика, технології, природознавство, інформатика, географія, біологія, алгебра і геометрія, астрономія – задля навчання учнів та учениць навичкам 21 століття (вміння вирішувати проблеми, знаходити докази, працювати у співпраці, мислити критично).

Гендерна чутливість – здатність виявляти, помічати, усвідомлювати і реагувати на стереотипи і прояви дискримінації, діяти відповідно до принципів гендерної рівності на уроці.

ПРО КРАЩИЙ ГЕНДЕРНОЧУТЛИВИЙ STEM-УРОК ОНЛАЙН

ІННОВАЦІЇ В STEM-ОСВІТІ

Всеукраїнський Конкурс “Кращий гендерночутливий STEM-урок онлайн” – це інноваційний підхід до впровадження нових стандартів викладання STEM-уроків. Мета конкурсу – популяризувати ідеї STEM-освіти через розробку інтегрованих уроків/заходів та заохочення педагогів застосовувати STEM-технології під час освітнього процесу.

Вперше Конкурс проводився у 2018 році. Вчителі з різних регіонів України запропонували розробку 329 індивідуальних та командних уроків. До фіналу було обрано 40 найкращих ініціатив, націлених на гендерночутливий підхід до викладання, застосування креативних та трендових методів у навчанні.  

Організатори конкурсу: CSR Ukraine, експертна організація Центр «Розвиток КСВ» та Фонд ООН у галузі народонаселення за фінансової підтримки Швеції.

Партнери: Громадська спілка «СТЕМ-КОАЛІЦІЯ» та ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

ПОЛОЖЕННЯ КОНКУРСУ

Важливість змін у системі освіти з кожним роком тільки збільшується. Попит на професіоналів у сфері науки, техніки, математики та інженерії (STEM) щораз зростає, адже в цих галузях усе ще спостерігається дефіцит робочої сили. Зокрема, 70% найпопулярніших робочих місць у майбутньому потребуватимуть освіти STEM, а 30 % компаній у сфері біотехнологій повідомляють про брак кваліфікованих працівників у галузі STEM.

Частка жінок у STEM не велика, а тенденцію зменшення представленості жінок щодо чоловіків можна спостерігати, починаючи зі шкільних років, унаслідок низки суспільних стереотипів та бар’єрів у системі освіти й на ринку праці.

 

Одним із провідних факторів підвищення конкурентоздатності держави на світовому ринку є саме освіта як:

 • соціальний чинник, що забезпечує підготовку й адаптацію людини у професійній сфері, зокрема до професій майбутнього, та в повсякденному житті;
 • економічний чинник, що виявляється у збільшенні економічної віддачі висококваліфікованої праці;
 • інноваційний чинник, що дає змогу нарощувати науковий, інтелектуальний потенціал країни й підвищувати її рівень у різних сферах життя.

З огляду на сучасні виклики підготовки майбутнього покоління, актуальність розвитку напрямів STEM-освіти виникла ідея створити онлайн-базу гендерночутливих STEM-уроків, які мотивували б підлітків, зокрема дівчат, до вивчення STEM-предметів.

З метою створення бази даних таких розробок готових онлайн-уроків та онлайн-заходів для користування вчительською спільнотою й популяризації основних ідей STEM-освіти проводиться конкурс «Кращий гендерночутливий STEM-урок онлайн».

1.1. Ці умови (далі — Умови) визначають порядок організації та проведення національного конкурсу «Кращий гендерночутливий STEM-урок онлайн» (далі — Конкурс).

1.2. Конкурс завдяки фінансовій підтримці уряду Швеції проводять громадська організація Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності», Фонд ООН у галузі народонаселення за підтримки партнерів: Громадської спілки «СТЕМ-КОАЛІЦІЯ» та ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

1.3. Мета Конкурсу – популяризація STEM-освіти та підтримка ініціативних і талановитих вчителів та вчительок у STEM-напрямах, які підтримують гендерну рівність, розвиток їхнього творчого потенціалу та заохочення щодо застосовування STEM-технологій, особливо для заохочення дівчат-підлітків вивчати технічні науки.

1.4. Досягнення мети Конкурсу здійснюється через реалізацію таких завдань:

 • виявлення та підтримка талановитих педагогічних працівників/ць закладів освіти, які підтримують гендерну рівність;
 • поширення найкращого досвіду роботи щодо створення системи розвитку гендерночутливого STEM-навчання в закладах освіти;
 • створення інформаційної бази STEM-уроків онлайн;
 • розроблення рішення, яке б сприяло залученню дівчат до вивчення технічних наук та розкриттю їхнього потенціалу.

1.5. Предметом розгляду на Конкурсі є творчі роботи — онлайн-розробки/кейси уроків/занять (далі — Конкурсні роботи).

1.6. Конкурс проводиться на добровільних засадах, є відкритим і безкоштовним для педагогічних працівників/ць закладів освіти України всіх форм власності.

2.1. Конкурс проводиться на території України серед вчителів та вчительок закладів освіти державної та муніципальної форми власності: загальної середньої, позашкільної, спеціалізованої, професійної (професійно-технічної) (далі — Учасники/ці), окрім приватної форми власності.

2.2. Для участі в Конкурсі Учасники/ці подає/ють індивідуальну заявку або групову (не більш як 3 особи в групі).

2.3. Вимоги до Конкурсних робіт:

2.3.1. Конкурсна робота містить: методичну розробку онлайн-уроку/заняття, допоміжні матеріали, зокрема онлайн-ігри, медіафайли, онлайн-презентацію.

2.3.2. У методичній розробці онлайн-уроку/заняття треба зазначити:

 • цільову аудиторію (вікову категорію, предмети, де можна використати матеріал, розділ програми предмету тощо);
 • тему;
 • мету;
 • обладнання;
 • деталізовану розробку/сценарій;
 • додаткові медіафайли.

2.3.3. Вимоги до оформлення Конкурсної роботи Учасника/ці подано в Додатку 1 та реєстраційній формі.

2.3.4. Один/на Учасник/ця або команда подають одну заявку, яка може охоплювати одне розроблене заняття.

2.4. Онлайн STEM-урок/заняття — це інтегрований урок, який включає дослідницьку, інженерно-технічну діяльність, виконання дослідницькіх проєктів тощо. Особливості STEM-занять:

 • навчання через інтегровані міждисциплінарні підходи (несамостійні предмети);
 • практичне застосування науково-технічних знань;
 • стимулювання творчості та ініціативи від учнівської спільноти;
 • активна комунікація та групова робота.

3.1. Конкурс проходить у чотири етапи:

 • Перший етап (10–15.11.2020) інформаційний — інформування потенційних Учасників/ць про проведення Конкурсу, приймання заявок і подання робіт для участі в Конкурсі.
 • Другий етап (11–30.11.2020) відбірний — оцінка та відбір найкращих робіт для участі у третьому етапі Конкурсу.
 • Третій етап (12.2020) фінал — фінальний захід, публічний онлайн-захист найкращих робіт, оцінювання журі та нагородження Переможців/ниць Конкурсу.
 • Четвертий етап (грудень 2020) — представлення найкращих конкурсних робіт у відеоформаті через онлайн-платформу поширення досвіду Учасників/ць конкурсу у ЗМІ.

3.2. Організаційний комітет — постійно діючий орган, який:

 • координує роботу і проведення всіх заходів Конкурсу;
 • розробляє і затверджує Положення Конкурсу та програму проведення відповідних заходів;
 • формує склад журі;
 • організовує реєстрацію і надає консультації Учасникам/цям;
 • готує інструктивно-методичні матеріали для супроводу етапів Конкурсу;
 • визначає порядок відзначення і заохочення Учасників/ць та Переможців/ниць Конкурсу;
 • організовує і проводить заходи (інформаційні вебінари, круглі столи, підсумкові конференції, зустрічі зі ЗМІ тощо);
 • виконує інші функції відповідно до умов і потреб проведення Конкурсу.

3.3. Журі Конкурсу.

3.3.1. Члени журі оцінюють Конкурсні роботи Учасників/ць конкурсу другого, третього етапів згідно з критеріями оцінювання.

3.3.2. Члени журі за сумою балів визначають Переможців/ниць Конкурсу.

3.4. Для участі в Конкурсі Учасникові/ці потрібно з 18 жовтня 2020 року до 15 листопада 2020 року заповнити заявку на сайті. Заявка містить реєстраційні дані та розроблену методологію онлайн-уроку* (тема уроку, мета, потрібне обладнання та сценарій проведення уроку, можливі й інші додатки).

* Методологія уроку — текст обсягом до 10 друкованих аркушів формату А4 з одного боку, шрифт № 12, інтервал — 1,5, усі поля по 2 см (шрифт — Times New Roman).

4.1. Журі оцінює Конкурсну роботу за критеріями:

 • актуальність обраної теми;
 • гендерна чутливість;
 • відповідність змісту роботи обраній темі;
 • творчий підхід, оригінальність і креативність роботи;
 • послідовність, логічність думок;
 • доступність використаних матеріалів, обладнання, простота використання іншими педагогами;
 • відповідність підходів до STEM-навчання;
 • компетенції, розвитку яких сприяє урок/заняття;
 • сприяння подоланню стереотипів у сфері науково-технічних професій.

4.2. Роботи, які не відповідають вимогам Конкурсу, журі не розглядає/оцінює. А саме:

 • заявка не оформлена належним чином;
 • конкурсна робота не відповідає умовам;
 • заявка подана після закінчення терміну подання;
 • конкурсна робота містить ознаки соціальної та гендерної дискримінації, ненормативну лексику, матеріали, що порушують законодавство України;
 • робота не є оригінальною, містить плагіат.

4.3. Переможців/ниць оберуть члени журі, яке складатиметься з представників:

 • Фонду ООН у галузі народонаселення;
 • Міністерства освіти та науки України;
 • Центру «Розвиток КСВ»;
 • STEM Коаліції в Україні;
 • Інституту модернізації змісту освіти;
 • Інших партнерів конкурсу.

4.4. Оцінка складається із суми балів, виставлених за відповідність роботи кожному з критеріїв (0 — не відповідає, 5 — повністю відповідає).

4.5. Журі залишає за собою право відзначати окремих Учасників/ць у спеціальних номінаціях, не передбачених цими Умовами.

4.6. Захист найкращих робіт, що будуть обрані журі на другому етапі, відбудеться на фінальному онлайн-заході, дата та час якого будуть повідомлені додатково. Під захистом розуміється презентація Конкурсних робіт Учасниками/цями.

5.1. Переможці/ниці третього етапу Конкурсу отримують дипломи Учасників/ць конкурсу «Кращий гендерночутливий STEM-урок онлайн».

5.2. П’ять Переможців/ниць Конкурсу отримують грошові призи в сумі 4500 грн (чотири тисячі п’ятсот гривень) кожен/на. Переможці/ниці визначаються найбільшою кількістю балів, незалежно від вікової категорії, для якої розроблено уроки. Податки з призового фонду сплачує Організаційний комітет. Сума призу постійна і не змінюється в разі перемоги Учасників/ць — групи з декількох осіб.

5.3. Організатори можуть вручати додаткові призи.

5.4. Переможці/ниці та Учасники/ці здобувають право на отримання призу або диплома Учасника/ці лише за умови участі в офіційній онлайн-конференції фінального заходу.

5.5. Авторські права на конкурсну роботу передаються Організаторам для використання у некомерційних (освітніх) цілях. Організатори зобов’язуються вказувати авторство конкурсної роботи. Поширюючи урок, автор/ка також зобов’язується вказувати, що урок було підготовлено для «Конкурсу на кращий гендерночутливий STEM-урок онлайн ».

У разі пред’явлення до Переможця/ниці Конкурсу претензій і/або суперечок щодо порушення авторських прав третіх осіб Учасник/ця зобов’язаний самостійно, власними силами і за власний рахунок урегулювати такі претензії і/або суперечки. Якщо претензії пред’явлені до уроку/заняття Переможця/ниці, то перемога автоматично анулюється, й у разі сплати коштів, кошти мають бути повернуті Організаторам. У такому випадку переможцем автоматично стає урок/заняття, яке за оцінкою журі посіло наступне місце, за місцями, яке обійняли Переможці.

5.6. Переможці/ниці та представники/ці Переможців/ниць, а також Учасники/ці фінального заходу погоджуються на фотографування, фільмування та надання інтерв’ю медіа в межах висвітлення Конкурсу і дають свою згоду на безоплатне використання фотографій, відеозаписів та інтерв’ю під час розповсюдження інформації про зазначений вище Конкурс в Україні й за кордоном.

6.1. Організатор є власником персональних даних всіх Учасників/ць, зібраних у межах Програми.

6.2. Кожен/на Учасник/ця Програми своєю участю в Програмі підтверджує, що надає свою згоду Організаторові на збір, оброблення, розповсюдження і/або передавання, зокрема за межі України, власних персональних даних, зазначених у цих Правилах, на умовах, передбачених Законом України «Про захист персональних даних». Усі дані, надані Учасниками/цями, будуть оброблятися виключно з метою реалізації Програми та виконання вимог законодавства України, зокрема податкового. Учасники/ці мають право на доступ до своїх персональних даних, внесення змін до персональних даних та їх видалення шляхом надсилання відповідної письмової вимоги Організаційному комітету за адресою, вказаною в п. Контакти.

6.3. Персональні дані Учасників/ць зберігаються до моменту надсилання письмової вимоги Учасників/ць щодо їх видалення.

6.4. У разі надходження від Учасника/ці письмової вимоги щодо видалення персональних даних чи відкликання згоди на збір та оброблення персональних даних такий/ка Учасник/ця не допускається до подальшої участі у Програмі і/або до отримання гранту.

6.5. Оброблення персональних даних охоплює збір персональних даних під час подання Учасниками/цями заяви на сайті www.csr-ukraine.org та передбачає здійснення таких дій: збирання, збереження, оброблення, фільтрування, уточнення і видалення. Організаторський комітет забезпечує захист персональних даних, наданих кожним Учасником/цею, від незаконного оброблення та незаконного доступу відповідно до чинного законодавства України. Організаторський комітет має право передавати персональні дані Учасників/ць третім особам з метою виконання умов цих правил і з метою організації та здійснення діяльності, пов’язаної з Програмою. Учасники/ці погоджуються з тим, що Організаторський комітет не зобов’язаний повідомляти Учасників/ць про таких третіх осіб, зокрема за межами території України, з дотриманням норм чинного законодавства.

7.1. Проведення Конкурсу стало можливим завдяки фінансовій підтримці уряду Швеції.

7.2. Фінансові витрати на нагородження Переможців/ниць здійснюються на кошти, надані урядом Швеції, а також на інші кошти, не заборонені законодавством.

stem@csr-ukraine.org, (044) 292 02 48

02094, проспект Гагаріна, 23, оф. 802

http://csr-ukraine.org

Олег Марущенко, гендерний експерт

Гендерна чутливість учителя/-ки – це здатність вчителя/льки розпізнавати гендерні стереотипи та діяти у відповідь так, щоб знівелювати їхній вплив на дітей. Урок, що подається на конкурс “Кращий гендерночутливий онлайн STEM-урок”, якраз і має бути такою відповіддю.

Вплив гендерних стереотипів є очевидним: елементарний статистичний підрахунок вказує на те, що у STEM-спеціальностях у вишах дівчат значно менше, аніж хлопців, а у STEM-професіях жінок значно менше, аніж чоловіків.

Але ж і хлопці, і дівчата разом вивчають відповідні предметні профілі в школі! Отже, тут активно діють саме стереотипи.

Стереотипи, що блокують зацікавленість дівчаток і дівчат у STEM-траєкторіях існують як на рівні суспільства у цілому, на рівні родини, так і на рівні школи – у підручниках, у виховних заходах, у тому, що і як говорить вчитель/-ка у класі.

Але для особи, яка подає STEM-урок на конкурс, не має значення джерело стереотипу: сам урок має бути прямо чи опосередковано спрямований на те, щоб подолати ці стереотипи в свідомості дітей (не тільки у свідомості дівчат, але й у свідомості хлопців, наприклад, щодо того, чим мають займатися жінки, зокрема професійно).

Дуже бажано, аби цей гендерний компонент не був штучно відділений від ходу уроку, його логіки. Він не має бути поданий на самому його кінці як символічний жест про те, що до теми уроку він начебто не має прямого відношення.

Що може бути використано у контенті гендерночутливого STEM-уроку:

 1. Опис уроку повинен передбачати акцент на рівному залученні дівчат і хлопців до різних його компонентів, зокрема тих, що пов`язані із практичною експериментальною діяльністю (типова для школи ситуація, коли хлопець проводить дослід, а дівчина пише протокол, має відійти у минуле).
 2. Згадування відомих STEM-особистостей, які займалися наукою, винахідництвом, іншою практикою – паритетно жінок і чоловіків.

При труднощах, які виникнуть у пошуку відомих постатей з минулого, можна прямо на уроці окремо зазначити, що через об`єктивні чинники історично жінки мали куди більш скромний доступ до наук та інших публічних сфер суспільства, аніж чоловіки, натомість в останні десятиліття ситуація різко змінилася.

 1. Використання будь-яких статистичних даних або даних досліджень, що наочно ілюструватимуть вклад і чоловіків, і жінок (не когось персонально, а у цілому) у певну STEM-діяльність.
 2. Опис уроку може бути супроводжений відповідними світлинами та іншими ілюстраціями, що відображують рівне залучення хлопців і дівчат до практичної експериментальної діяльності. Фото не мають бути постановочними.
 3. В описі уроків повинна використовуватися гендерночутлива мова в одному або декількох наведених нижче варіантів:
 • поруч маскулінитиви та фемінітиви (наприклад, учитель / учителька, учениці / учні, дослідники / дослідниці тощо);
 • збірні змінники (наприклад, вчительство, учнівство тощо);
 • описові конструкції (наприклад, дослідницьке коло, учнівська спільнота та інші).

Варто уникати:

а) будь-якого поділу на хлопців і дівчат (наприклад, на команди, що змагаються одна з одною);

б) висловлювань, що надають зайвий фокус уваги на дівчатах і наче приховано згадують стереотипи щодо них, на кшталт: «Дівчата (жінки) теж можуть…», «Дівчатка мене сьогодні приємно здивували…», «Будь хто, і навіть дівчата, здатні на…» тощо.

АНКЕТА 2020

 • Інформація про авктора/ку

 • Чи були у Вас співатори/ки?

 • Матеріал на конкурс

 • Допустимий розмір файлу: до 2 Мб. Методологія уроку - Текст обсягом до 10 друкованих аркушів формату А4 з одного боку, шрифт Times New Roman, № 12, інтервал — 1,5, усі поля по 2 см
  Перетягніть файли сюди або
  Допустимі типи файлів: pdf.
 • Допустимий розмір файлу: до 10 Мб
  Перетягніть файли сюди або
  Допустимі типи файлів: pdf, ppt, pptx.
 • Допустимий розмір файлу: до 3 Мб
  Перетягніть файли сюди або
  Допустимі типи файлів: jpg, png.

ПАРТНЕРИ

IMZO-logo
STEM-logo
Cheap Jerseys Wholesale